วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤศจิกายน 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (831)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (810)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (4768)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1085)
 
  
 
   นังสือราชการ  
แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปี 2561
วันที่ : 15 พ.ย. 2560  แจ้งจัดสรรเงิน UC ปี 61.pdf
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมทางไกลชี้แจงการใช้โปรแกรม Claim FAF ผ่าน Tele conference เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 พ.ย. 2560  ขอเลื่อนประชุมทางไกลชี้แจงการใช้โปรแกรม Claim FWF ผ่าน Tele Conference.pdf
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สต. เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 พ.ย. 2560  การสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สต..pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล เรียน รพช.
วันที่ : 10 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้1ธค.60.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 08 พ.ย. 2560  ตรวจสอบชดเชยopdข้ามcup สค.60 ปีงบประมาณ2561.pdf
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางงานประกันสังคม ปี 2561 เรียน รพช. รพ.สต.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 พ.ย. 2560  แจ้งแนวทางงานประกันสังคม ปี 2561.pdf
เรื่อง ประเด็นการร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่พบและควรนำมาพัฒนาปรับปรุงในหน่วยบริการ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 31 ต.ค. 2560  ประเด็นการร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่พบ ควรนำมาพัฒนาปรับปรุงในหน่วยบริการ.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 25 ต.ค. 2560  ขอเชิญประชุมแนวทางเรียกเก็บขดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2561.pdf
เรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 20 ต.ค. 2560  กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชี ปี 2560.pdf
เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 ต.ค. 2560  ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย.pdf
เรื่องขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายาฯ ปี 60 เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ต.ค. 2560  ค่าใช้จ่าย Fixed Cost ปี 60.pdf
เรื่องขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายาฯ ปี 60 เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ต.ค. 2560  แบบฟอร์ม Fixed Cost ปี 60.xls
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ต.ค. 2560  ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผุ้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP งวดเดือน กค.60 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ต.ค. 2560  การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ข้าม CUP เดือน กค.60 ปีงบประมาณ 61.pdf
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 11 ต.ค. 2560  เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin).pdf
เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการประชุม คกก.CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปี 60
วันที่ : 09 ต.ค. 2560  สรุปผลการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4.pdf
เรื่อง แบบรายงานการใช้โปรแกรม SSDATA Transfer เพื่อใช้ส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสิทธิประกันสังคมรพ.แม่ข่าย 3 แห่ง เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ต.ค. 2560  แบบรายงานการใช้โปรแกรมSSDATA Transfer สิทธิประกันสังคมรพ.แม่ข่าย 3 แห่ง.pdf
เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ต.ค. 2560  แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2560.pdf
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 2560  ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา