วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กุมภาพันธ์ 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (208)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (295)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (347)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (344)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO)ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแแห่ง
วันที่ : 14 ก.พ. 2563  ว273-211-001.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน ธันวาคม 2562 เรียน ผอ.รพช, สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 ก.พ. 2563  ว196-211-001.pdf
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของรพ.สต. (อบรม eClaim พรบ.รถ)
วันที่ : 06 ก.พ. 2563  ขอเชิญอบรมพรบ_3 รุ่น_สสอทุกแห่ง.pdf
เรียน ผอ.รพท. และ ผอ.รพช. ทุกแห่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา 2563
วันที่ : 05 ก.พ. 2563  เชิญอบรม บันทึกขอมูลเวชระเบียนและตรวจสอบคุณภาพ ปี 63 .pdf
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติของหน่วยบริการ
วันที่ : 04 ก.พ. 2563  เชิญประชุมโรงพยาบาล180263682.pdf
เรียน ผอ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งข้อมูลกองทุนตำบล เดือน ธ.ค.62
วันที่ : 29 ม.ค. 2563  สรุปกองทุนตำบล ณ ธ.ค.62 แจ้ง CUP.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี2563 ไตรมาส1-2 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ม.ค. 2563  การจัดสรรเงินปี2563ไตรมาส1-2.pdf
เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการแยกอายุลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เรียน ผอ.รพ ทุกแห่ง
วันที่ : 20 ม.ค. 2563  หนังสือขอความร่วมมือกรอกข้อมูลลูกหนี้.pdf
เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วันที่ : 14 ม.ค. 2563  จิตเวชส่งคืนรพ1.rar
สรุประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ครั้งที่1/63
วันที่ : 06 ม.ค. 2563  สรุปประชุม คทง พรบ ครั้งที่1_63 .pdf
แจ้งแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ปีงบประมาณ2563
วันที่ : 27 ธ.ค. 2562  แจ้งแนวทาง OPD DIS ปีงบ 2563 .pdf
กำซับขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ ๙ (รุ่นที่1)
วันที่ : 27 ธ.ค. 2562  ประชุมพัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์ข้อมูลบัญ.pdf
ส่งเอกสารหลักฐานขอสมัครเข้าใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ (eClaim)ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
วันที่ : 27 ธ.ค. 2562  หนังสือด่วนที่สุด พรบ.รถ(1).pdf
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ.2562) เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 20 ธ.ค. 2562  แนวทางการดำเนินงานขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ฉบับปรับปรุงใหม่พศ2562.pdf
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ : 20 ธ.ค. 2562  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ 9.pdf
หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed Cost ของ รพ.สต.และ สสอ.ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20 ธ.ค. 2562  แจ้งหลักเกณฑ์ Fixed Cost ปี 63.pdf
ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลชดเชยค่าบริการ สิทธิประกันสังคมคนพิการDIS ปี2560เพื่อตัดลูกหนี้รายตัว
วันที่ : 20 ธ.ค. 2562  จัดสรรเงินประกันตนคนพิการ60.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี2562 (รอบ2) เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ธ.ค. 2562  การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุน OP AE และ OP Ref.pdf
ไฟล์เพิ่มเติมของ สปสช. แก้ไขชื่อประเภทสิทธิ
วันที่ : 17 ธ.ค. 2562  nhso_type_name.rar
สไลด์ PowerPoint อบรมศัพยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ครู ก 17 ธค 62
วันที่ : 17 ธ.ค. 2562  อบรมครู ก จัดเก็บรายได้63.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา