วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กรกฎาคม 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
15 ก.ค. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในหน่วยบริการประจำและส่งต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในหน่วยบริการประจำและส่งต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (35)
 
27 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการการประสานความร่วมมือระบบสำรองเตียงผู้ป่วยใน (IPD) กลาง จังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการประสานความร่วมมือระบบสำรองเตียงผู้ป่วยใน (IPD) กลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ รัศมีโส (121)
 
27 มิ.ย. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ห้องเรียน ๓ ตึก ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังห (123)
 
25 มิ.ย. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (117)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน มีค.62
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  opd ข้ามcup มีนา62207.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  WorkSheetPlanfinPlus2563.rar
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนฯ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งประกาศหน่วยบริการประจำ.pdf
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งแจ้งข้อบังคับสปสช.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน เมย.62
วันที่ : 09 ก.ค. 2562  odp ข้ามcup เมษา 62.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 08 ก.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเรียกเก็บชดเชย OPD ประกันสังคม 3 แม่ข่าย ปี 2562
วันที่ : 05 ก.ค. 2562  แจ้งหลักเกณฑ์OPDประกันสังคม 3 แม่ข่าย 218.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2563 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  ว 4990-211-001.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  ว 1226-211-001.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในหน่วยบริการประจำและรับส่งต่อ
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ค.62 เรียน ผอ.รพช,สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.ค. 2562  ว 1213-211-001.pdf
เรียน ผอ.รพศ ผอ.รพท ผอ.รพช ผอ.คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ผอ.ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติและบันทึกความยินยอมเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562  แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำแนะนำและบันทึกความยินยอม.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน กพ.62
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562  opd ข้ามcup กุมภา62206.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน มค.6261
วันที่ : 19 มิ.ย. 2562  ตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนมกราคม2562201.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 13 มิ.ย. 2562  อบรมการจัดทำบัญชี 27มิย62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
วันที่ : 10 มิ.ย. 2562  แจ้งประกาศ.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน ธค.61
วันที่ : 10 มิ.ย. 2562  ตรวจสอบชดเชยOPDข้ามCUPธค61125.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลงานการกำกับติดตามการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในรอบ 7 เดือนต.ค.61-เม.ย.62
วันที่ : 07 มิ.ย. 2562  สรุปผลงานการเบิกจ่ายกองทุนผู้ป่วยใน.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เม.ย.62 เรียน ผอ.รพช,สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 06 มิ.ย. 2562  กองทุนตำบล เม.ย.62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน พย.61
วันที่ : 04 มิ.ย. 2562  OPDข้ามCUPพย61.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา