วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กันยายน 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (917)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (984)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (1070)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (1017)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เรียน คกก.CFO ระดับจังหวัด
วันที่ : 28 ก.ย. 2563  ขอเชิญประชุม คกก CFO 1 ต.ค.63.pdf
เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินบุคคลที่มีปัญหาฯปิดงวดปี2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 ก.ย. 2563  แจ้งการจัดสรรเงินปิดงวดปีงบประมาณ2562.pdf
ว 1474 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปปฏิบัติงาน COVID 19 รอบที่ 4 เรียน ผอ.รพศ รพท. และ รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ก.ย. 2563  เบิกจ่ายค่าตอบเเทนเสี่ยงภัย จนท COVID19 รอบ4.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUP เดือน มิย.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 15 ก.ย. 2563  การตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนมิย63.pdf
เรียน รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ปรับปรุงข้อมูลบริการในระบบฐานข้อมูล HosXP เชื่อมโยงการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษา
วันที่ : 10 ก.ย. 2563  ว1409 -203001.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน กรกฎาคม 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ก.ย. 2563  ว1386-211001.pdf
ว13889 เรื่อง แจ้งรูปแบบการส่งเอกสารการเบิกชดเชย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรียน สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.ย. 2563  แจ้งรูปแบบการส่งเอกสารเบิกชดเชย พรบ.pdf
วิทยุสั่งการประชุม Conference เพื่อชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลในHospXP เชื่อมโยงบัญชีลูกหนี้
วันที่ : 01 ก.ย. 2563  176660.jpg
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2564 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 31 ส.ค. 2563  ว 1315.pdf
ว1332 เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย PUI COVID19 ส่วนเกินจากสิทธิ เรียน รพศ. รพท. และ รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 ส.ค. 2563  ระงับเบิกค่ารักษา​ส่วนเกินสิทธิCOVID19.pdf
แจ้งการปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
วันที่ : 27 ส.ค. 2563  แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการเบิกผู้ป่วยในIPD.pdf
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน พค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 21 ส.ค. 2563  การตรวจสอบOPDข้ามCUPพค63.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ส.ค. 2563  WS-korat.rar
เรียน สสอ.เมือง และหน่วยบริการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทุกแห่ง เรื่อง ทบทวนพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการของหน่วยบริการในเขตเทศบาลนคร
วันที่ : 18 ส.ค. 2563  ทบทวนพื้นที่ในเขตเทศบาล63.pdf
เรื่อง แจ้งการยกหนี้และการชำระหนี้ OPD ข้าม CUP ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2563  ว 1211-203001.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังฯ (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2563  ว1210-201001.pdf
เรื่อง ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ทางการเงินถึงสิ้นไตรมาส 4/2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1202.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน มิถุนายน 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1187.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1173.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.5601.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา