วันจันทร์ ที่ 08 มีนาคม 2564   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มีนาคม 2021 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (1471)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (1549)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (1633)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (1570)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุน Fixed cost รพ.สต. และ สสอ. เรียน ผอ.รพท. ผอ.รพช. และ สสอ.ทุกห่ง
วันที่ : 04 มี.ค. 2564  Fixed cost รพสต สสอ 64.pdf
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขของรพ.แม่ข่าย และ รพ.สต. เรียน ผอ.รพท ผอ.รพช. และ สสอ ทุกแห่ง
วันที่ : 04 มี.ค. 2564  แนวทางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุม เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 มี.ค. 2564  ขอเขิญประชุม 12 มี.ค.64.pdf
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน ตค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 มี.ค. 2564  การตรวจสอบชดเชยOPDข้ามCUP เดือนตค63.pdf
เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของบุคคลที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 ก.พ. 2564  ข้อมูลการรักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้.pdf
เรื่อง ขอเชิญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) เขตสุขภาพที่ 9 ปี64
วันที่ : 19 ก.พ. 2564  ตรวจเงินUC ปี 64.rar
เรื่อง แนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยWalk in 30 บาทรักษาทุกที่ เรียน ผอ.รพศ.รพท.รพช.และสสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ก.พ. 2564  แนวทางเรียกเก็บชดเชยผู้ป่วยWalk in 30 บาท.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีTelehealth/Telemedicine 2564 เรียน ผอ.รพท.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ก.พ. 2564  แจ้งแนวทางปฏิบัติขอรับค่าใช้จ่ายบริการส.pdf
เรื่อง เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายค่าบริการฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 ก.พ. 2564  เตรียมความพร้อมเบิกจ่าย.pdf
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียน ผอ.รพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ก.พ. 2564  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย COVID19.pdf
เรื่อง แจ้งตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี2563 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ก.พ. 2564  แจ้งตรวจสอบชดเชย.pdf
ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost ที่สนับสนุน รพ.สต. ปี 63
วันที่ : 03 ก.พ. 2564  แบบฟอร์ม ค่าใช้จ่าย Fixed Cost ปี 63.rar
เรือง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานจัดระบบบริการของ รพ.สต. เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.พ. 2564  เชิญอบรม.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี2564ไตรมาส 1-2 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 29 ม.ค. 2564  จัดสรรเงินปี64.pdf
เรื่อง ประมาณการค่าเสี่ยงภัย เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 ม.ค. 2564  หนังสือ0032-005ว130ประมาณการค่าเสี่ยงภัย64.zip
เรื่อง แผนประมาณการค่าใช้จ่ายงบกลางค่าใช้จ่ายในการบรรเทา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 ม.ค. 2564  หนังสือประมาณการค่าเสี่ยงภัย64.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUP เดือน กย.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 26 ม.ค. 2564  การตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนกันยายน2563.pdf
ว81 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี29ธค 64 การผ่อนผันให้คนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักร
วันที่ : 19 ม.ค. 2564  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี29 ธค 63 การผ่อนผัน.pdf
หนังสือเวียน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการเข้ารับบริการ ปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 14 ม.ค. 2564  ส่งสำเนาแนวทางลงทะเบียนผู้มีสิทธิucปี64.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังฯ (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 06 ม.ค. 2564  ว.1940.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา