วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« เมษายน 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1054)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (1014)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (5934)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1279)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง เอกสารอบรมหัวหน้าประกัน 27 เมษายน 2561
วันที่ : 26 เม.ย. 2561  เอกสารอบรมหัวหน้าประกัน 27 เม.ย.61.rar
เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย G เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 25 เม.ย. 2561  ทะเบียนราษฎรเด็กนักเรียน.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา 2561 เรียน ผอ.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 23 เม.ย. 2561  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรม CFO CUP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP ปี 2561 เรียน ผอ.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 23 เม.ย. 2561  ขอเชิญอบรม CFO CUP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP.pdf
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการเงินการคลัง
วันที่ : 22 เม.ย. 2561  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการเงินการคลัง.rar
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการเงินการคลัง
วันที่ : 22 เม.ย. 2561  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารการเงินการคลัง.rar
คู่มือ /แบบฟอร์มการตรวจบัญชีปี 61
วันที่ : 22 เม.ย. 2561  คู่มือ-แบบฟอร์มการตรวจบัญชี ปี 61.rar
เรื่อง แจ้งแนวทางการให้บริการผู้ป่วยคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 เม.ย. 2561  แจ้งแนวทางให้บริการประกนตนคนพิการนครราช.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัดของ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นม.
วันที่ : 17 เม.ย. 2561  ติดตามหน่วยบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังวัดของ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นม..pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 เม.ย. 2561  แจ้งแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ.rar
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาศักยาภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม เหยื่อค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 9 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 เม.ย. 2561  เชิญประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแรงงานต่างด้าว 23-24 เม.ย61.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP งวดเดือน มค.61 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 เม.ย. 2561  การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน มค.61ปี2561.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 เม.ย. 2561  การจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพของหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 เม.ย. 2561  ขอเชิญประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพและหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2561.pdf
เรือง วิทยุค่าตอบแทนและเงินเดือน เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 เม.ย. 2561  วิทยุเงินเดือน ค่าตอบแทน.pdf
ตารางเงินเดือน ค่าตอบแทน (Dummy Table)
วันที่ : 04 เม.ย. 2561  Dummy table เงินเดือน ค่าตอบแทนแก้ไข.xlsx
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 เม.ย. 2561  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจััดทำต้นทุนผลผลิต Unit cost ของ รพ.ปีงบประมาณ 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 เม.ย. 2561  ขอเชิญอบรมการจัดทำต้นทุนผลผลิต Unit cost ปี 2561.pdf
เรื่อง ประเด็นการร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่พบและควรนำมาพัฒนาปรับปรุงในหน่วยบริการ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 เม.ย. 2561  ประเด็นการร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 30 มีค.61.pdf
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในของหน่วยบริการ ปี 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 เม.ย. 2561  การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 2561.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา