วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มีนาคม 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (11)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (42)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (2325)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (426)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซ่ียนปี2560 เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 23 มี.ค. 2560  แนวทางศูนย์บริการสุขภาพอาเซียนปี60.pdf
เรียน PCU และ CUP ในเขตเทศบาลนครทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนการแบ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ : 17 มี.ค. 2560  ประชุมแบ่งพื้นที่เขตเทศบาล_4เมย60.pdf
เรื่อง อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 มี.ค. 2560  อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ2560.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงการบันทึกข่าวสารศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 มี.ค. 2560  เชิญอบรมชี้แจ้งการบันทกข้อมูลข่าวสารศูนย์ประสานงานอาเซียน.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบ E-Claim เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 มี.ค. 2560  แก้ไขประชุมวันที่21มีค60.pdf
แบบฟอร์มแผนปรับประสิทธิภาพLOI60
วันที่ : 09 มี.ค. 2560  แบบฟอร์มแผนปรับปรุงประสิทธิภาพตาม LOI 60.xlsx
เรื่อง ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFOระดับCUP เรียน รพช สสอ.
วันที่ : 07 มี.ค. 2560  ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO.pdf
เรื่อง ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ปี 2558-2559 เรียน รพช
วันที่ : 03 มี.ค. 2560  รายงานต่างด้าว ปี 58-59 ส่งให้ รพช..xlsx
เรื่อง ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงงานต่างป้าว ปี58-59 เรียน รพช
วันที่ : 01 มี.ค. 2560  ข้อมูลต่างด้าว58-59.pdf
รายละเอียดค่ายาและเวชภัณฑ์มมิใช่ยา และค่า Lab ตามหนังสือ นม 0032.005/ว 410 ลว 28 ก.พ.60
วันที่ : 01 มี.ค. 2560  ค่ายาค่าLabรายเดือน.rar
เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระและชำระระหนี้
วันที่ : 28 ก.พ. 2560  ให้ชำระหนี้.pdf
เรื่อง ไฟล์การบันทึกข้อมูล CPP เรียน รพช.บางแห่ง
วันที่ : 27 ก.พ. 2560  หน่วยบริการปฐมภูมิที่ต้องการตรวจสอบ-24022560 - .xls
เรื่อง แจ้งขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เรียน รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ก.พ. 2560  แจ้งขยายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการแรงงงานต่างด้าว หลังสิ้นสุดการจดทะเบียน เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 ก.พ. 2560  แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรม CFO CUPจังหวัดนครราชสีมา ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญอบรม CFO CUP จ.นม.ปี2560.pdf
วิทยุ เรื่องขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนทางการเงิน ปี 60
วันที่ : 26 ม.ค. 2560  วิทยุ ปรับปรุงแผนการเงิน ปี 60.pdf
ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560
วันที่ : 23 ม.ค. 2560  update License Manager2560.rar
เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ม.ค. 2560  การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะนักกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเขยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUPเดือน กค.59-กย.59 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ม.ค. 2560  การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน กค.59-กย.59.pdf
เรื่อง การส่งข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAIปี2560 กิจกรรมที่3และ4 เรียน รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ม.ค. 2560  ส่งข้อมูลFAIปี60.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา