วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤศจิกายน 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (121)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (189)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (179)
 
13 ส.ค. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๓ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (1712)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือนกันยายน 2562 เรียน ผอ.รพช,สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562  ว 1897-211-001.pdf
ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 01 พ.ย. 2562  ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนประกัน.pdf
ขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ปฏิบัติงานสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
วันที่ : 01 พ.ย. 2562  ขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายตรงฯ445.pdf
ขอเชิญประชุมร่วมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานกลไกคุ้มครองสิทธิ
วันที่ : 01 พ.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนิ.pdf
เรียน รพ.มหาราช รพท. รพช. รพ.สต. ศพช. คอช. ทุกแห่ง เรื่อง สำเนาหนังสือ สปสช.2.57/ว1039 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 31 ต.ค. 2562  161062การรับค่าใช้จ่ายสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปี 256.pdf
การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคีหน่วยบริการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2564
วันที่ : 29 ต.ค. 2562  การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริกา.pdf
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
วันที่ : 29 ต.ค. 2562  แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเจ็บป่วย.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการค้างชำระผู้ป่วยนอก OPD ข้าม CUP ศูนย์อนามัยที่ 9 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 25 ต.ค. 2562  ติดตามรศูนย์อนามัย9.docx
เรื่อง การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน สค.62 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ต.ค. 2562  OPDข้ามCUPเดือนสิงหาคม2562.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  ว 7795-203-001.pdf
เรื่อง การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปปี2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  การรายงานการรับและใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุน บุคคลที่มีปัญหาสถานะเเละสิทธิปี2562.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช, ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  ว 1783-201-001.pdf
เรื่อง สรุปผลการประขุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 เรียน ผอ.รพช, สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  ว 1727-211-001.pdf
เรื่อง การเก็บข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยบริการเรียกเก็บไม่ได้ปีงบประมาณ2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  การเก็บข้อมูลเรียกเก็บไม่ได้ปี62415.pdf
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการใช้แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ใหม่)
วันที่ : 16 ต.ค. 2562  แจ้งแบบลงทะเบียนucใหม่.pdf
เร่งรัดการดำเนินการขึ้นทะเบียนและโอนเงินบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ2562
วันที่ : 15 ต.ค. 2562  เร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียนและโอนเงินแรงงานต่างด้าว ปีงบ62.pdf
การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์การให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)กรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม)
วันที่ : 15 ต.ค. 2562  ชดเชยประกันตนคนพิการ61ปรับปรุงแก้ไข_151062.pdf
เรื่อง แบบฟอร์มแผนปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (LOI)
วันที่ : 10 ต.ค. 2562  แบบฟอร์มแผนปรับปรุงประสิทธิภาพตาม LOI 63.xlsx
เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ต.ค. 2562  ว 1739-203-001.pdf
เรื่อง แจ้งเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายพิเศษ เขต ๙ นครราชสีมา ปีงบ ๖๓ เรียน ผอ.รพศ. รพท. รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ
วันที่ : 07 ต.ค. 2562  แจ้งเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายพิเศษ เขต9 นม ปีงบ 63 Binder1.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา