วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« สิงหาคม 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (633)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (704)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (758)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (744)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง แจ้งการยกหนี้และการชำระหนี้ OPD ข้าม CUP ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2563  ว 1211-203001.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังฯ (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2563  ว1210-201001.pdf
เรื่อง ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ทางการเงินถึงสิ้นไตรมาส 4/2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1202.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน มิถุนายน 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1187.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.1173.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ว.5601.pdf
เรือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนทะเบียนองค์กรเอกชน เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2563  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน.pdf
เรียน ผอ.รพท.รพช.ทุกแห่ง เรื่องขอเชิญประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน UC
วันที่ : 30 ก.ค. 2563  วิทยุเชิญประชุมสรุปตรวจเงิน UC.pdf
ิสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการคาดการณ์ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 ก.ค. 2563  ตัวอย่างการคาดการณ์ฯ.xlsx
เรื่อง ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 ก.ค. 2563  ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน.pdf
ว1186 เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครเข้ารับคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการการควบคุมคุณภาพเวชระเบียนฯ เรียน ผอ.รพศ. รพท. และ รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 24 ก.ค. 2563  ประกาศรับสมัคร คกก ควบคุมคุณภาพเวชระเบียน.pdf
เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระOPDข้ามCUP รพ.ค่ายสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 23 ก.ค. 2563  ติดตามหนี้รพ.ค่ายสุรนารี .pdf
เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระOPDข้ามCUP รพ.ค่ายสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 23 ก.ค. 2563  ติดตามหนี้รพ.ค่ายสุรนารี .pdf
ว1168 การดำเนินการจัดการต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unitcost) ของโรงพยาบาล 2563 เรียน รพศ.รพท.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ก.ค. 2563  Unit cost 63 .pdf
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน เมย.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ก.ค. 2563  การตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนเมย63.pdf
ว1120 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกชดเชยสินไหมทดแทน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสภบภัยจากรถ ของ รพ.สต. เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ก.ค. 2563  ว1120 ซักซ้อมแนวทางการเบิกชดเชยสินไหมทดแทน.pdf
เรื่อง แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) เรียน รพช.ทุแห่ง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563  แบบค่าใช้จ่ายโควิด ปรับแก้ 07072563.xlsx
เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า2019 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 ก.ค. 2563  หนังสือแจ้ง ผอ รพ.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน พฤษภาคม 2562 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ก.ค. 2563  ว1027-211-001.pdf
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน มีค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 26 มิ.ย. 2563  OPDข้ามCUPงวดเดือน มีค.63.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา