วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มิถุนายน 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (717)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (649)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (3859)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (961)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมในหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.ของหน่วย รพ.สต. ร่นที่ 3 ที่กรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ ปากช่อง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงอปทรุ่น3.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการบันทึกเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจ.นม.ปี60 เรียน รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 23 มิ.ย. 2560  ขอเชิญอบรมการบันทึกเวชระเบียน.pdf
สรุปผลการประชุม CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2560
วันที่ : 19 มิ.ย. 2560  สรุป CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2560.pdf
แจ้งการโอนเงินผู้ป่วยใน IPD บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
วันที่ : 15 มิ.ย. 2560  แจ้งการโอนเงิน(IPD)บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว.rar
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินผู้ป่วยในที่หน่วยบริการได้รับเดือนตค.59-เมย.60 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 15 มิ.ย. 2560  แจ้งข้อมูลผู้ป่วยในหน่วยบริการได้รับเดือนตค.59-เมย.60.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการและการบริหารการเงินการคลังจ.นม.ปี60 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 15 มิ.ย. 2560  ขอเชิญอบรมเรียกเก็บชดเชยค่าบริการและการบริหารการเงินการคลังจ.นมปี60.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกไปนอกราชอาณาจักร
วันที่ : 13 มิ.ย. 2560  นม0032005ว4096.pdf
เรียน รพช สสอ ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฎิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาในจังหวัดอื่น
วันที่ : 13 มิ.ย. 2560  แจ้งเวียนการออกประกาศ.pdf
แจ้งการดำเนินงานพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ (Catchment Area) ภายในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : 07 มิ.ย. 2560  แจ้งการดำเนินงานพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมต้นทุนผลผลิตunit cost กลุ่มที่2 เรียน รพช.
วันที่ : 07 มิ.ย. 2560  ขอเชิญอบรมUnit Cost กลุ่ม2.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมต้นทุนผลผลิตunit cost กลุ่มที่1 เรียน รพช.
วันที่ : 07 มิ.ย. 2560  ขอเชิญอบรมUnit Cost กลุ่ม1.pdf
เรื่อง แสดงความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการมาตรา18 เรียน รพ.เสิงสาง สสอ.ปากช่อง 2 แห่ง
วันที่ : 06 มิ.ย. 2560  รับฟังความคิดเห็นมาตรา18.pdf
ใบเสร็จรับเงินกองทุนตำบล
วันที่ : 02 มิ.ย. 2560  ใบสำคัญรับเงินศูนย์ประสานงานฯ.pdf
เรียน รชพ. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนอายุของใบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาภายในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : 02 มิ.ย. 2560  แจ้งการปรับเปลี่ยนอายุของใบส่งต่อผู้ป่วย.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้บริการผู้ป่วยที่กำหนดพื้ที่รอยต่อระหว่างอำเภอ
วันที่ : 31 พ.ค. 2560  ซักซ้อมแนวทางให้บริการผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน
วันที่ : 31 พ.ค. 2560  ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน.pdf
เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรวบรวมส่งกระทรวง เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 พ.ค. 2560  ขอหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร.pdf
การกำหนดหมู่บ้านเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ
วันที่ : 17 พ.ค. 2560  สรุปกำหนดรอยต่อCatchmentAreaแก้ไข170560.rar
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2560 เรียน สสอ. 5 แห่ง สสอ.เมือง สสอ.บัวใหญ่ สสอ.ปักธงชัย สสอ.โนนแดง สสอ.ลำทะเมนชัย
วันที่ : 17 พ.ค. 2560  เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2560.pdf
เรื่อง จังหวัดขอส่งสรุปกำหนดรอยต่อ catchment Area ขอให้ทุกอำเภอได้ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและเตรียมปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) เข้าที่ประชุม conference ในวันพรุ่งนี้ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 15 พ.ค. 2560  สรุปกำหนดรอยต่อCatchmentAreaแก้ไข.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา