วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กันยายน 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (797)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (760)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (4496)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1046)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง การพิจารณาตรวจมวลกระดูกให้กับคนต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง/รพ.ปากช่องนานา/รพ.เทพรัตน์/รพ.มหาราชนครราชสีมา
วันที่ : 18 ก.ย. 2560  หนังสือเรื่องการพิจารณาตรวจมวลกระดูก.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมระบบข้อมูลกลุ่มชาวต่างชาติ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ก.ย. 2560  หนังสือเชิญประชุมระบบข้อมูลชาวต่างชาติ.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมผู้ป่วยต่างด้าวฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ก.ย. 2560  ขอเชิญอบรมผู้ป่วยต่างด้าวระบบฐานข้อมูล 43 แฟัม.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เรียน รพช. สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ก.ย. 2560  แจ้งแนวทางศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่างด้าว ปี 2560.pdf
เรื่อง ติดตามข้อมูลที่ถูกปฎิเสธการจ่าย แรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ก.ย. 2560  ติดตามข้อมูลที่ถูกปฎิเสธการจ่าย ผู้ประกันตนต่างด้าว.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงินPlanfin ของหน่วยบริการ เรียน ผอ.รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ก.ย. 2560  ประชุมPlanfin.6-8 ก.ย.60.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรียน ผอ.รพท. รพช. สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 25 ส.ค. 2560  กองทุนตำบล เดือนกรกฎาคม 2560.pdf
เรื่อง แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 25 ส.ค. 2560  แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข.pdf
เรื่อง พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 ส.ค. 2560  พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.rar
แบบฟอร์ม worksheet 1
วันที่ : 22 ส.ค. 2560  WorkSheet1 ปี61(ล่าสุด22 ส.ค.60)OK.xlsx
แบบฟอร์ม worksheet2
วันที่ : 22 ส.ค. 2560  แบบฟอร์มWorksheet 2 Planfin61 รพ.- รพสต.(OK)10ส.ค.60.xlsx
เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรสาธารณสุข เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 21 ส.ค. 2560  ขอข้อมูลพิจารณาจัดทำร่างข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยา.pdf
เรื่อง เชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพประชาชน เรียน รพช.
วันที่ : 18 ส.ค. 2560  เชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง
วันที่ : 07 ส.ค. 2560  แบบราทยงาน(งบกลาง 3,300 ล้าน).doc
เรื่อง ขอความร่วมมือให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 4 กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล เกาะเสม็ด ระยอง เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2560  เฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 4 ระยอง.pdf
เรื่อง ติดตามหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปี 2556-2559 (ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา) เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ส.ค. 2560  ติดตามหลักฐานการโอนเงิน(ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา)แรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฝังยาคุมกำเนิด เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 ส.ค. 2560  แจ้งหลักเกณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ กรณ๊ฝังยาคุมกำเนิด.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มิย.60 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 31 ก.ค. 2560  แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มิย.60.pdf
เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2559(รอบ2) เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 31 ก.ค. 2560  แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปี2559 (รอบ2).pdf
เรียน ผอ.รมพ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2561
วันที่ : 31 ก.ค. 2560  แนวทาง Planfin ปี 2561.rar
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา