วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กรกฎาคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
16 ก.ค. 2561
 การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost และการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 (11-13 ก.ค.61)
 การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost และการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นม เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติเป็นประธานทีมวิพากย์ (9)
 
10 ก.ค. 2561
 การประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาระบบเครือข่ายล่ามภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
 วันนี้ (10 ก.ค.61) นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางณัฐอร พลสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาระบบเครือข่ายล่ามภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประช (20)
 
1 มิ.ย. 2561
 การอบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP (22 พ.ค.61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรการอบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา โดยมี ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ จำนวน (142)
 
1 มิ.ย. 2561
 การประชุมอบรมเสริมทักษะในการนำข้อมูลต้นทุนบริการ UNIT COST (18 พ.ค.61)
 การประชุมอบรมเสริมทักษะในการนำข้อมูลต้นทุนบริการ (UNIT COST) ไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สสจ.นครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า 120 คน (75)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาของหน่วยบริการ ปี 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ก.ค. 2561  หนังสือเชิญอบรมพัมนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงินPlanfin ของหน่วยบริการ 2562 (แบบฟอร์ม Worksheet Planfin 2562)
วันที่ : 12 ก.ค. 2561  Planfin ปี 62.rar
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2562 เรียน สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ค. 2561  เชิญอบรมการจัดทำ Planfin 2562.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ OPD ข้าม CUP เดือน เมย.61 ปีงบประมาณ 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ค. 2561  การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน เมย.61 ปีงบประมาณ 2561.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิผู้ป่วยกรณีOP Refer ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรีน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ก.ค. 2561  แจ้งแนวทาง OP Refer ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระผู้ป่วยนอกข้าม CUP ในจังหวัดนครราชสีมาของ รพ.จิตเวชฯ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ก.ค. 2561  ติดตามยอดค้างชำระ รพ.จิตเวช 9 กค.61.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2562 เรียน ผอ.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ก.ค. 2561  ขอเชิญประชุมPlanfin.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 28 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ.pdf
เรียน ผอ.รพท.รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนตำบล เดือน พ.ค.61
วันที่ : 27 มิ.ย. 2561  กองทุนตำบล เดือน พ.ค.61.pdf
เรื่อง แจ้งเกณฑ์รางวัล CFO AWARD ปี 2561 เรียน ผอ.รพช, ผอ.สสอ ทุกแห่ง
วันที่ : 26 มิ.ย. 2561  แจ้งเกณฑ์รางวัล CFO AWARD ปี 2561.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2561 ไตรมาส 1-2 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 20 มิ.ย. 2561  การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2561 ไตรมาส 1-2.pdf
เรียน รพช เรื่อง ขอแจ้งการออกติดตามการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว และโปรแรม K-mecc
วันที่ : 15 มิ.ย. 2561  ขอแจ้งการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสุขภาพ และโปรแกรม KMECC.pdf
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
วันที่ : 15 มิ.ย. 2561  หนังสือแจ้งระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุน Unit Cost ปี 2561
วันที่ : 13 มิ.ย. 2561  อบรม Unit cost ปี 2561 11-12-13 กค.61.pdf
เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการร่วมในการบริการกรณีจัดบริการแผนไทย เรียน ผอ.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 12 มิ.ย. 2561  แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำหน่วยปฐมภูมิ.rar
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพหลังปิดศูนย์เบ็ดเสร็จ เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2561  แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 9-30 มิ.ย.61.pdf
เรื่อง ขอสำรวจบุคลากร หรือบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษา(ล่ามภาษา) เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 08 มิ.ย. 2561  ขอสำรวจบุคลากรหรือบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษา.pdf
เรื่อง แจ้งผลการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 มิ.ย. 2561  แจ้งผลการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรื่อง การส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 31 พ.ค. 2561  การส่งข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เดือนเมษายน เรียน ผอ.รพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 พ.ค. 2561  ข้อมูลกองทุนตำบล ณ 30 เม.ย. 61.rar
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา