วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มกราคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (883)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (871)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (5206)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1147)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานอาเซียนและยุทธศาสตร์อาเซียนปี61 เรียน รพท./รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 16 ม.ค. 2561  รายงานสรุปผลการดำเนินการอาเซียนและยุทธศาสตร์อาเซียนปี61.pdf
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการและเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ ปี 2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ม.ค. 2561  การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการและเปลี่ยนแปลงข้อหมูลหน่วยบริการ ปี 2562.pdf
เรื่อง แนวทางจัดสรรเงิน op และ pp ที่ได้รับจากศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ม.ค. 2561  แนวทางการจัดสรรเงิน OP และ PP ที่ได้รับจากศูนย์ OSS.pdf
เรียน หน่วยบริการประจำ (CUP) ทุกแห่ง เรื่อง Licence มหาดไทยสำหรับเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิปี 61
วันที่ : 12 ม.ค. 2561  License61.rar
เรียน หน่วยบริการประจำ (CUP) ทุกแห่ง เรื่อง ประชากรสิทธิว่าง งวด 1 ม.ค.61
วันที่ : 10 ม.ค. 2561  Null1_0161.rar
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ม.ค. 2561  แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2561.pdf
เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed Cost ของ รพ.สต. และ สสอ. ปีงบประมาณ 2561 เรียน ผอ.รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ม.ค. 2561  หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed Cost.pdf
เรื่อง ตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ตค.60 ปี 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ม.ค. 2561  ตรวจสอบชดเชยopdข้ามcup ตค.60 ปี61.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจ.นม. เรียน รพช.ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ : 27 ธ.ค. 2560  เชิญประชุมคกก.พัฒนาคุณภาพเวชระเบียน 4มค.61.pdf
เรื่อง : แบบฟอร์ม LOI
วันที่ : 25 ธ.ค. 2560  แบบฟอร์ม LOI.rar
เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการประชุม คกก. CFO ครั้งที่ 1 ปี 61
วันที่ : 25 ธ.ค. 2560  สรุปประชุม CFO ครั้งที่ 1 ปี 61.pdf
เอกสารนิเทศงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ปี 61
วันที่ : 18 ธ.ค. 2560  เอกสารนิเทศกลุ่มงานประกันสุขภาพปี61.rar
เรื่อง ขอข้อมูลเงินบำรุงคงเหลือ รพ.สต. ณ.30 ก.ย.60 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ธ.ค. 2560  ขอข้อมูลเงินบำรุงคงเหลือ รพ.สต.ณ 30 ก.ย.60.rar
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม cup เดือน กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 08 ธ.ค. 2560  ตรวจสอบชดเชยopdข้ามcup กย.60 ปีงบประมาณ 2561.pdf
เรื่อง การใช้รหัสผ่านการเข้าถึงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว online กระทรวงมหาดไทย
วันที่ : 29 พ.ย. 2560  การใช้รหัสผ่านการเข้าถึงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว online กระทรวงมหาดไทย.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 พ.ย. 2560  แจ้งแนวทางการดำเนินการตวจสุขภาพ.rar
เรื่อง ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านvideo conference กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2561 เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านvideo conference กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2561.pdf
เรื่อง การให้บริการรักษาผู้ป่วยนักกีฬาเวคบอร์ดชิงแชมป์โลก เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 21 พ.ย. 2560  การให้บริการรักษาผู้ป่วยนักกีฬาเวคบอร์ดชิงแชมป์โลก.pdf
แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปี 2561
วันที่ : 15 พ.ย. 2560  แจ้งจัดสรรเงิน UC ปี 61.pdf
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมทางไกลชี้แจงการใช้โปรแกรม Claim FAF ผ่าน Tele conference เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 พ.ย. 2560  ขอเลื่อนประชุมทางไกลชี้แจงการใช้โปรแกรม Claim FWF ผ่าน Tele Conference.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา