วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กุมภาพันธ์ 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (1958)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (342)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล เป็นประธานในการอบรม และมีนายศักดิ์คริน จงหาญ (ครูนะ โคราช) จากโรงเรียนกวดวิชาครูน (313)
 
20 ก.ย. 2559
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โ (293)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ไฟล์การบันทึกข้อมูล CPP เรียน รพช.บางแห่ง
วันที่ : 27 ก.พ. 2560  หน่วยบริการปฐมภูมิที่ต้องการตรวจสอบ-24022560 - .xls
เรื่อง แจ้งขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เรียน รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ก.พ. 2560  แจ้งขยายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการแรงงงานต่างด้าว หลังสิ้นสุดการจดทะเบียน เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 ก.พ. 2560  แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรม CFO CUPจังหวัดนครราชสีมา ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.พ. 2560  ขอเชิญอบรม CFO CUP จ.นม.ปี2560.pdf
วิทยุ เรื่องขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนทางการเงิน ปี 60
วันที่ : 26 ม.ค. 2560  วิทยุ ปรับปรุงแผนการเงิน ปี 60.pdf
ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560
วันที่ : 23 ม.ค. 2560  update License Manager2560.rar
เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ม.ค. 2560  การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะนักกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเขยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUPเดือน กค.59-กย.59 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ม.ค. 2560  การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน กค.59-กย.59.pdf
เรื่อง การส่งข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAIปี2560 กิจกรรมที่3และ4 เรียน รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ม.ค. 2560  ส่งข้อมูลFAIปี60.pdf
เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง เรื่อง รหัสบัตรประกันสุขภาพที่กำหนดวันหมดอายุ
วันที่ : 12 ม.ค. 2560  รหัสสิทธิUCและวันหมดสิทธิย่อย.pdf
เรียน หน่วยบริการประจำ (CUP) ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนช่องทางการใช้งานโปรแกรมแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) และเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิสุขภาพ (ERM)
วันที่ : 12 ม.ค. 2560  แจ้งเปลี่ยนช่องทางตรวจสอบสิทธิ.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมการบริหารการเงินการคลัง CFO ระดับจังหวัด ปี60 ครั้งที่1 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ม.ค. 2560  สรุป CFO ปี60ครั้งที่1.pdf
เรื่อง แนวทางปฎิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer)จ.นม.ปี60 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ม.ค. 2560  แนวทางปฎิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer)จ.นม.ปี60.pdf
เรื่อง หลักเกณ์และแนวทางปฎิบัติตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ปี 60 เรียน รพฃ. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ม.ค. 2560  หลักเกณฑ์แนวทางชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP ปี60.pdf
เรื่อง เชิญอบรมต้นทุนผลผลิตUnit Cost ปี60 (แก้ไข) เรียน รพช.
วันที่ : 10 ม.ค. 2560  อบรมกลุ่ม2.pdf
เรื่อง รายงานช้อมูลการรักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นประกันตน สิทธิประกันสังคม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ม.ค. 2560  รายงานข้อมูลกรณีคนพิการที่เป็นประกันตน สิทธิประกันสังคม.pdf
เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์แนวทางสนับสนุน Fixed Costของ สสอ.และ รพ.สต ปี60(ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย1 ) เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ม.ค. 2560  fixed cost2.pdf
เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพื่อขึ้นทะเบียน เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ม.ค. 2560  ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงิน Master cup จ.นม. ปี 2559 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 04 ม.ค. 2560  แจ้งข้อมูลจำนวนเงิน Master CUPจ.นม.ปี2559.pdf
เรื่อง แบบฟอร์มรายงาน Planfin ปี 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 ธ.ค. 2559  แบบฟอร์มรายงานPlanfin.rar
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา