วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤศจิกายน 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
5 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (5 พ.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปร (60)
 
19 ก.ย. 2561
 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
 วันนี้ (19 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ต (187)
 
14 ก.ย. 2561
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
  วันนี้ (14 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.นรินทร์รัช (821)
 
11 ก.ย. 2561
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin 2562 ( 5,6,10 ก.ย.61)
 กลุ่มงานประะกันสุขภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนคครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5,6,10 กันยายน 2561 ณ.ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รอง (192)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ขอสำรวจอัตรากำลังบุคลากร ด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่9 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 06 พ.ย. 2561  ขอสำรวจอัตรากำลังบุคลากร ด้านการเงินการคลัง.pdf
เรื่องเชิญประชุม เรียนผอ.รพ.บัวใหญ่ วังน้ำเขียว สูงเนิน ปักธงชัย
วันที่ : 05 พ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมคุ้มครองสิทธิ.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระ OPD ข้าม CUP รพ.ค่ายสุรนารีจ.นม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 พ.ย. 2561  ติดตามหน่วยบริการค้างชำระOPDข้ามCUP รพ.ค่ายสุรนารี 22 ตค.61.pdf
เรื่อง การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน กค.2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 พ.ย. 2561  การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน กค.61 ปี2561.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด วันที่ 5 พ.ย.61 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 02 พ.ย. 2561  ประชุม คกก CFO.rar
เรื่อง เชิญบุคลากรประชุม เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 พ.ย. 2561  เชิญบุคลากรประชุม 21 -22 พย.2561 เรียน สสอ.pdf
เรื่อง ขอแก้ไขหนังสือเชิญประชุม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 ต.ค. 2561  เชิญประชุม.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เดือน กันยายน 2561 เรียน ผอ.รพช สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 29 ต.ค. 2561  แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ก.ย.61.pdf
เรื่อง การส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิประกันสังคม 3 แม่ข่าย เรียน ผอ.รพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 29 ต.ค. 2561  การส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปกส 3 แม่ข่าย.rar
เรื่อง การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวดปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 ต.ค. 2561  การจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปิดงวด ปีงบประมาณ 2560.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระ OPD ข้าม CUP รพ.ค่ายสุรนารีจ.นม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 ต.ค. 2561  ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระOPDข้ามCUP รพ.ค่ายสุรนารี 17 ตค.61.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของส่วนกลางปี2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 ต.ค. 2561  แจ้งแนวทางเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ปี2562.pdf
แจ้งแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย
วันที่ : 16 ต.ค. 2561  แจ้งแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้.pdf
เรื่อง วิทยุขอรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็น คกก.ตรวจสอบคุณภาพบันทึกเวชระเบียน เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ต.ค. 2561  วิทยุขอรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็น คกก.ตรวจสอบคุณภาพบันทึกเวชระเบียน.pdf
เรื่อง ขอรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ต.ค. 2561  ขอรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็น คกก.ตรวจสอบเวชระเบียน.pdf
เรื่อง การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน มิถุนายน 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ต.ค. 2561  การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน มิย.61 ปี2561.pdf
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์ OSS เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ต.ค. 2561  ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินการ ศูนย์ OSS.pdf
เรื่อง แจ้งปิดงวดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ต.ค. 2561  แจ้งปิดงวดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการแพทย์.pdf
เรียน รพ.มหาราช เทพรัตน์ ปากช่องนานา รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งแผนทางการเงิน (planfin) ของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 04 ต.ค. 2561  Planfin 62.zip
เรื่องการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 02 ต.ค. 2561  การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ผ่านบริการรบชำระเงิน ธ.กรุงไทย.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา