วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤศจิกายน 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (1087)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (1168)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (1251)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (1196)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงหัวหน้างานประกันสุขภาพ ปี 2564 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563  เชิญอำเภอ.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงหัวหน้างานประกันสุขภาพ ปี 2564 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563  เชิญรพ.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข เรียน รพช.ทุกคน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563  แจ้งแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ปี64.pdf
ว1813 แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
วันที่ : 23 พ.ย. 2563  แนวทางการดำเนินงานต่างด้าว.pdf
วิทยุเรื่องค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการปฏิบัติการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) และแบบฟอร์มรายงาน
วันที่ : 18 พ.ย. 2563  วิทยุรายงานค่าตอบแทนและแบบฟอร์มรายงาน.pdf
เรียน รพท. รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม 3 แม่ข่าย จ.นม.ปี64
วันที่ : 17 พ.ย. 2563  ส่งแจ้งหลักเกณฑ์ชดเชยปกสปี64.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เรียน สสอเมือง, พิมาย, สีคิ้ว, ด่านขุนทด, ปักธงชัย , พระทองคำ, เสิงสาง
วันที่ : 09 พ.ย. 2563  ขอเชิญประชุม คกก.CFO 11 พ.ย.63.pdf
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน สค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 06 พ.ย. 2563  การตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนสค63.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังฯ (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 06 พ.ย. 2563  ว 1649-211001.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUP เดือน กค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 28 ต.ค. 2563  การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUPงวดเดือนกค63.pdf
เรื่อง การส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 21 ต.ค. 2563  Planfin64.rar
ว1565 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะบุคคลากรในการให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD)
วันที่ : 21 ต.ค. 2563  เชิญอบรม.pdf
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เรียน ผอ.รพช, ผอ.ศพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 20 ต.ค. 2563  ว 1614 - 203001.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช, ผอ.ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  ประชุมชี้แจงงบปี64 รพช.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  ประชุมชี้แจงงบปี64.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช., ศพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ2564.pdf
เรียน หน่วยบริการในเขตเทศบาลประชุมทบทวนพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ : 16 ต.ค. 2563  เชิญหน่วยบริการเทศบาลประชุมรอยต่อ27ตค63.pdf
แนวทางการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 2564
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  แนวทางการดำเนินงานกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ 2564.pdf
ว1590ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในด้านสาธารณสุขของคนต่างด้าว
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในด้านสาธารณสุขของคนต่างด้าว.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา