วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กันยายน 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (106)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (115)
 
13 ส.ค. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๓ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (853)
 
26 ก.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้องเรียน ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (186)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลงานการกำกับติดตามการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน เดือนต.ค.61-ก.ค.62 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 ก.ย. 2562  สรุปรายงานติดตามเบิกจ่ายผู้ป่วยในตค61 ถึง กค62342.pdf
เรื่อง การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน มิย.62 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ย. 2562  OPDข้ามCUPมิย62.pdf
เรื่อง การตรวจสอบ OPD ข้าม CUP เดือน พค.62 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ก.ย. 2562  OPDข้ามCUPพค62.pdf .pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน กรกฎาคม เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 29 ส.ค. 2562  ว 1517-211-001.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานฯบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปิดงวด ปีงบประมาณ 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 ส.ค. 2562  จัดสรรปิดงวดปี2561.pdf
เรียน รพ.เทพรัตน์ รพ.เดอะโกลเดนเกท รพ.ป.แพทย์ รพ.มทส.รพ.เซ็นแมรี่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เตียงกลาง
วันที่ : 13 ส.ค. 2562  ขอเชิญลงนาม.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ส.ค. 2562  สรุปประชุม CFO ครั้งที่3-62.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2562  ว 1379.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เดือน มิ.ย.62 เรียน ผอ.รพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2562  ว 1378.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการขัดแย้งในระบบสาธารณสุข
วันที่ : 01 ส.ค. 2562  สมัครโครงการเพิ่มพูนทักาะ264.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น
วันที่ : 01 ส.ค. 2562  เสนอชื่อบุคลากร263.pdf
เรื่อง ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังวิเคราะห์และคาดการณ์ทางการเงินถึงสิ้นไตรมาส 4/2562 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 26 ก.ค. 2562  ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังสถานการณ์เงิน.rar
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง (แก้ไข)การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน กพ.62
วันที่ : 18 ก.ค. 2562  OPDข้ามCUP กพ62_แก้ไข.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน มีค.62
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  opd ข้ามcup มีนา62207.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  WorkSheetPlanfinPlus2563.rar
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนฯ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งประกาศหน่วยบริการประจำ.pdf
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งแจ้งข้อบังคับสปสช.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน เมย.62
วันที่ : 09 ก.ค. 2562  odp ข้ามcup เมษา 62.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 08 ก.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเรียกเก็บชดเชย OPD ประกันสังคม 3 แม่ข่าย ปี 2562
วันที่ : 05 ก.ค. 2562  แจ้งหลักเกณฑ์OPDประกันสังคม 3 แม่ข่าย 218.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา