วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มิถุนายน 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (401)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (470)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (518)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (519)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง แจ้งการตรวจเงินUC (นม 0032.005/ว 124)
วันที่ : 29 พ.ค. 2563  ตรวจเงินUC633.pdf
ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ : 28 พ.ค. 2563  ว848 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์​การเบิกจ่ายค่าเสี่.pdf
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รอบ3
วันที่ : 28 พ.ค. 2563  เบิกจ่ายค่าตอบเเทนเสี่ยงภัย รอบ3.pdf
ว813 เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ กรณีติดเชื้อCOVID-19 เรียน ผอ.รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 พ.ค. 2563  ว813 การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีติดเชื้อCOVID19 Binder.pdf
เรื่อง ข้อมูล PUI รอบ 3 ณวันที่ 15 พค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 พ.ค. 2563  ข้อมูลPUIรอบ3ณ15พค63.xlsx
เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 พ.ค. 2563  ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.pdf
ว602 เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย PUI และผู้ป่วย COVID-19 เรียน ผอ.รพศ รพท. และ รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 พ.ค. 2563  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยPUI และผู้ป่วย COVID-19.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน มีนาคม 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2563  ว 686-211-001.pdf
การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 13 พ.ค. 2563  การชดเชยค่าบริการฯ ประกันตนคนพิการ 2562.pdf
เรื่อง ขอเชิญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) เขตสุขภาพที่่ 9 ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 12 พ.ค. 2563  ตรวจสอบเงิน UC.rar
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการฯ OPD ข้าม CUP เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 พ.ค. 2563  การตรวจสอบชดเชยOPDข้ามCUPเดือนกุมภาพันธ์2563.pdf
เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระOPDข้ามCUP ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 พ.ค. 2563  ติดตามการชำระหนี้มทส.pdf
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานฯ COVID19 รอบที่2 เรียน ผอ.รพท รพช และ สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 28 เม.ย. 2563  หนังสือแจ้งจัดสรรค่าเสี่ยงภัย รอบที่ 2.pdf
เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ เพิ่มเติม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 เม.ย. 2563  ขออนุเคราะห์ข้อมูลที่เรียกเก็บไม่ได้.pdf
ขอส่งแนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
วันที่ : 24 เม.ย. 2563  แนวทางคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว868.pdf
การผ่อนปรนการดำเนินการตามมครม. 20 สิงหาคม 2563
วันที่ : 24 เม.ย. 2563  การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติครม869.pdf
ว 634 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลรายการผู้ป่วยในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำมาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ชดเชยค่าบริการที่เหมาะสม
วันที่ : 20 เม.ย. 2563  ส่งเวียนส่งข้อมูลรักษาผู้ป่วยCOVID19ให้กระทรวง.pdf
ว 2517 ส่งหนังสือ สปสช.5.34/ว 02106 เรื่องยกเลิกแนวทางปฏิบัติเื่องการให้คำแนะนำและการบันทึกความยินยอมการเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
วันที่ : 17 เม.ย. 2563  ส่งเวียนยกเลิกแนวทางให้คำแนะนำและบันทึกยินยอมยานอกบัญชีหลัก.pdf
เรื่อง แจ้ง WorkSheetPlanfin2563 ปรับแผนครึ่งปี V1 นครราชสีมา และ HGR62 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 เม.ย. 2563  WorkSheetPlanfin2563 ปรับแผนครึ่งปี V1 นครราชสีมา.rar
ว 572 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ : 09 เม.ย. 2563  แจ้งเบิกค่าเสี่ยงภัยCOVID19_ว572ลว8เมย63.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา