วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มีนาคม 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
25 ก.พ. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (25 ก.พ.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (341)
 
21 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (21 ก.พ.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ (186)
 
30 ม.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 2/2562
 วันนี้ (30 ม.ค.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (242)
 
30 ม.ค. 2562
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562
 วันนี้ (30 ม.ค.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีทันตแพทย์พิศิษฐ์ สมผดุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะ (281)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพ.เทพรัตน์นครราชสีม รพ.ปากช่องนานา และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน103.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจัดทำต้นทุนผลผลิต Unit Cost
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  ประชุม 4เมย62.pdf
เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 เรียยน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  ว 621-211 ประกัน001.pdf
เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินผู้ป่วยใน (IP) บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2560
วันที่ : 18 มี.ค. 2562  แจ้งโอนเงินต่างด้าว.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2562
วันที่ : 18 มี.ค. 2562  แจ้งจัดสรรปี62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ของรพ.จิตเวช
วันที่ : 18 มี.ค. 2562  ยอดค้างชำระรพจิตเวช.pdf
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักสันติวิธีสาธารณสุข
วันที่ : 13 มี.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักสันติวิธีสาธารณสุข.pdf
เรียน ผอ.รพศ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
วันที่ : 07 มี.ค. 2562  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ของรพ.ค่ายสุรนารี
วันที่ : 07 มี.ค. 2562  ติดตามข้ามCUPรพค่ายสุรนารี มีค.62.pdf
อบรม CFO CUP สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วันที่ : 01 มี.ค. 2562  CFO CUP สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.rar
เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรม CFO CUP ปี 2562
วันที่ : 27 ก.พ. 2562  เชิญอบรม CFO CUP.pdf
เรียน หน่วยบริการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทุกแห่ง เชิญประชุมทบทวนการดำเนินการค้นหาผู้มีสิทธิว่างในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ : 27 ก.พ. 2562  ประชุมสิทธิว่างเขตเมือง024.pdf
เรื่อง ขอแจ้งรายการหนี้ค้างชำระของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560-2562 เรียน ผอ.รพช, ผอ.ศพช ทุกแห่ง
วันที่ : 25 ก.พ. 2562  ว 387-211 ประกัน001.pdf
เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล รพ
วันที่ : 25 ก.พ. 2562  เอกสาร รพ.rar
เรียน ผอ.รพช. 8 แห่ง เรื่อง แจ้งการออกตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 22 ก.พ. 2562  แจ้งการออกตรวจสอบเงินUC.pdf
เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล รพ.สต.
วันที่ : 22 ก.พ. 2562  รวมFileรพสต121หน้า.pdf
เรียน รพช. เรื่อง ขอเชิญประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : 18 ก.พ. 2562  คำสั่ง คกก.เวชระเบียน.pdf
เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 18 ก.พ. 2562  ว 354-211 ประกัน001.pdf
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญรับการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของรพ.สต.ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
วันที่ : 14 ก.พ. 2562  เชิญอบรมการจัดเก็บรายได้.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรี่อง ขอเชิญประชุม
วันที่ : 14 ก.พ. 2562  เชิญประชุมแรงงานต่างด้าว.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา