วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« เมษายน 2017 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
23 มี.ค. 2560
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (383)
 
17 มี.ค. 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (354)
 
20 ก.ย. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (3025)
 
20 ก.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (698)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย
วันที่ : 24 เม.ย. 2560  การกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน วิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเยียวยา.pdf
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
วันที่ : 19 เม.ย. 2560  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนปี60.pdf
เรียน รพท. รพช. สสอ. ศพช. รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนแบบ Master CUP และปรับเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนแบบพื้นที่รอยต่อ Catchment Area ระหว่างอำเภอภายในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : 18 เม.ย. 2560  ยกเลิกมาสเตอร์คัพปี60.pdf
แจ้ง CUP ทุกแห่ง สรุปการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ OPDข้ามCUPเดือนตุลาคม59-ธันวาคม59
วันที่ : 18 เม.ย. 2560  OPD ข้ามCUP ตค.59-ธค.59.pdf
เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการ เรียน รพช.
วันที่ : 18 เม.ย. 2560  ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการ.pdf
เรียน รพ.ทุกแห่ง ข้อมูลประมาณการจ่ายค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ฉ.12
วันที่ : 11 เม.ย. 2560  ค่าตอบแทน ฉ11 ฉ12.pdf
เรียน รพ.ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการปรับPlanFin2560_ครึ่งปีหลัง
วันที่ : 11 เม.ย. 2560  แนวทางการปรับPlanFin2560_ครึ่งปีหลัง.pdf
เรื่อง ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 เม.ย. 2560  ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 14มีค.59.pdf
เรื่อง การปรับแผนทางการเงินPlanfin ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 เม.ย. 2560  การปรับแผนทางการเงิน(Planfin)ปี60.pdf
เรื่อง (ร่าง)การกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ปี 2560 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 31 มี.ค. 2560  (ร่าง)การกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ปี2560.pdf
เรื่อง เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 29 มี.ค. 2560  เชิญประขุมรับฟังความคิดเห็นปี2560(สสอ.).pdf
เรื่อง เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 29 มี.ค. 2560  เชิญประขุมรับฟังความคิดเห็นปี2560.pdf
เรื่อง แจ้งการขอรับสนับสนุนการชดเชยค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัย เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 28 มี.ค. 2560  แจ้งการขอรับสนับสนุนการชดเชยค่ายาและตรวจวินิจฉัย.pdf
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 มี.ค. 2560  แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี2560.pdf
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560รองรับศูนย์กลางอาเซียน เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 27 มี.ค. 2560  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560อาเซียน.pdf
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซ่ียนปี2560 เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 23 มี.ค. 2560  แนวทางศูนย์บริการสุขภาพอาเซียนปี60.pdf
เรียน PCU และ CUP ในเขตเทศบาลนครทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนการแบ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ : 17 มี.ค. 2560  ประชุมแบ่งพื้นที่เขตเทศบาล_4เมย60.pdf
เรื่อง อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 17 มี.ค. 2560  อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ2560.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงการบันทึกข่าวสารศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 มี.ค. 2560  เชิญอบรมชี้แจ้งการบันทกข้อมูลข่าวสารศูนย์ประสานงานอาเซียน.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบ E-Claim เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 มี.ค. 2560  แก้ไขประชุมวันที่21มีค60.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา