วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« กันยายน 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
19 ก.ย. 2561
 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
 วันนี้ (19 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ต (25)
 
14 ก.ย. 2561
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
  วันนี้ (14 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.นรินทร์รัช (179)
 
11 ก.ย. 2561
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin 2562 ( 5,6,10 ก.ย.61)
 กลุ่มงานประะกันสุขภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนคครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5,6,10 กันยายน 2561 ณ.ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รอง (44)
 
30 ส.ค. 2561
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (29 ส.ค.61)
 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม คือ จนท.รับผิดชอบงาน ศบต. และงา (79)
 
  
 
   นังสือราชการ  
ไฟล์ข้อมูลบุคลากรของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : 13 ก.ย. 2561  9NakhonRatChasima30_62_13กยบ่ายโมง.xlsx
เรื่อง แจ้งการนำเสนอรายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 ก.ย. 2561  แจ้งการนำเสนอรายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว.pdf
เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP ในจังหวัดนครราชสีมา เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 ก.ย. 2561  แจ้งการปรับเปลี่ยนการเบิกชดเชยค่าบริการ ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ในจังหวัดนครราชสีมา.pdf
เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ
วันที่ : 07 ก.ย. 2561  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 17-18 ก.ย.61.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร และเครือข่ายผู้ประสานงานด้านล่าม(ล่ามภาษา) เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 06 ก.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเครือข่ายศคอส.14 กย.61.pdf
เรียน ผอ.รพท. รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนตำบล เดือน ก.ค. 2561
วันที่ : 03 ก.ย. 2561  ข้อมูลกองทุนตำบล ก.ค.61.pdf
เรื่อง การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2561 ไตรมาส3-4 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 30 ส.ค. 2561  การจัดสรรเงินไตรมาส3-4ปี2561.pdf
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยและติดตามการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จ.นม เรียน รพช.
วันที่ : 23 ส.ค. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในจ.นม.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหลื่อจากการค้ามนุษย์ เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ส.ค. 2561  ขอเชิญประชุม29สค.61อำเภอ.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุม เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ส.ค. 2561  ขอเชิญประชุม29สค.61รพช..pdf
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ส.ค. 2561  ระเบียนคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน พค.61 ปีงบประมาณ 2561 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ส.ค. 2561  การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือนพค.61ปีงบประมาณ2561.pdf
เรื่อง แจ้งจัดสรรโปสเตอร์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข เรียน ผอ.รพช, สสอ ทุกอำเภอ
วันที่ : 08 ส.ค. 2561  แจ้งจัดสรรโปสเตอร์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น.pdf
เรื่อง ติดตามหน่วยบริการที่ค้างชำระผู้ป่วยนอกข้าม CUP รพ.ค่ายสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ส.ค. 2561  ติดตามยอดค้างชำระรพค่ายสุรนารี7สค61.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ การจัดส่งเงินค่าประกันสุขภาพ และบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ของแรงงานต่างด้าว เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2561  แจ้งแนวทางการดำเนินการบันทึกข้อมูลการประกันสุขภาพ.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 02 ส.ค. 2561  ขอเขิญปรชุมปฎิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงินPlanfin.pdf
เรื่อง แจ้งเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผ่าตัดผิดที่ และจ่ายยาผิด เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ส.ค. 2561  แจ้งเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผ่าตัดผิดที่ 1.pdf
เรียน ผอ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงในกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เดือน มิ.ย.61
วันที่ : 31 ก.ค. 2561  กองทุนตำบล เดือน มิ.ย.61.pdf
เรื่อง WorkSheet Planfin 2562 (แก้ไขหลังอบรม)
วันที่ : 25 ก.ค. 2561  WorkSheet Planfin2562 (แก้ไขหลังอบรม).xlsx
เรื่อง สไลด์นำเสนอ Planfin 2562
วันที่ : 24 ก.ค. 2561  สไลด์ 24 ก.ค.61.rar
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา