วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« สิงหาคม 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
13 ส.ค. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๓ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (192)
 
26 ก.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้องเรียน ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (88)
 
26 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจ (84)
 
24 ก.ค. 2562
 อบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin หน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันนี้ (๒๔ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin หน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน (122)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน รพ.เทพรัตน์ รพ.เดอะโกลเดนเกท รพ.ป.แพทย์ รพ.มทส.รพ.เซ็นแมรี่ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เตียงกลาง
วันที่ : 13 ส.ค. 2562  ขอเชิญลงนาม.pdf
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เรียน ผอ.รพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 08 ส.ค. 2562  สรุปประชุม CFO ครั้งที่3-62.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2562  ว 1379.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เดือน มิ.ย.62 เรียน ผอ.รพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 ส.ค. 2562  ว 1378.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการขัดแย้งในระบบสาธารณสุข
วันที่ : 01 ส.ค. 2562  สมัครโครงการเพิ่มพูนทักาะ264.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น
วันที่ : 01 ส.ค. 2562  เสนอชื่อบุคลากร263.pdf
เรื่อง ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังวิเคราะห์และคาดการณ์ทางการเงินถึงสิ้นไตรมาส 4/2562 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 26 ก.ค. 2562  ขอให้หน่วยบริการเฝ้าระวังสถานการณ์เงิน.rar
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง (แก้ไข)การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน กพ.62
วันที่ : 18 ก.ค. 2562  OPDข้ามCUP กพ62_แก้ไข.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน มีค.62
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  opd ข้ามcup มีนา62207.pdf
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช., สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ก.ค. 2562  WorkSheetPlanfinPlus2563.rar
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนฯ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งประกาศหน่วยบริการประจำ.pdf
เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ : 10 ก.ค. 2562  ส่งแจ้งข้อบังคับสปสช.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน เมย.62
วันที่ : 09 ก.ค. 2562  odp ข้ามcup เมษา 62.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 08 ก.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเรียกเก็บชดเชย OPD ประกันสังคม 3 แม่ข่าย ปี 2562
วันที่ : 05 ก.ค. 2562  แจ้งหลักเกณฑ์OPDประกันสังคม 3 แม่ข่าย 218.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2563 เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  ว 4990-211-001.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมการจัดทำ Planfin ปีงบประมาณ 2563 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  ว 1226-211-001.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในหน่วยบริการประจำและรับส่งต่อ
วันที่ : 03 ก.ค. 2562  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ค.62 เรียน ผอ.รพช,สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 01 ก.ค. 2562  ว 1213-211-001.pdf
เรียน ผอ.รพศ ผอ.รพท ผอ.รพช ผอ.คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ผอ.ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติและบันทึกความยินยอมเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562  แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำแนะนำและบันทึกความยินยอม.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา