วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤษภาคม 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
17 พ.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
 วันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (8)
 
26 เม.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว
 วันนี้ (๒๖ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบห (54)
 
23 เม.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๒๓ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี (189)
 
3 เม.ย. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๓ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังห (86)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วย
วันที่ : 15 พ.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแก่ผู้ประกันตน077.pdf
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเด่นการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง(Bright Spot) เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2562  Brigh spot ว.3454.pdf
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง(Bright spot) เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 พ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ bright spot.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบสิทธิจากระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช.)เพื่อขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 08 พ.ค. 2562  การตรวจสอบสิทธิ066.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี2561
วันที่ : 08 พ.ค. 2562  การตรวจสอบเบิกจ่ายชดเชยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2561065.pdf
เรื่อง คู่มือประกอบการประชุมต่างด้าว รร.สบายโฮเทล 23-24 พ.ค.62
วันที่ : 07 พ.ค. 2562  คู่มือประชุมต่างด้าว.rar
เรียน ผอ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อมูลกองทุนตำบล ณ มีนาคม 62
วันที่ : 29 เม.ย. 2562  กองทุนตำบล มี.ค.62.rar
เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบ OPDข้ามCUP เดือน กย.61
วันที่ : 25 เม.ย. 2562  OPDข้ามCUP เดือน กย.62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการประกันสังคมตรวจสุขภาพ
วันที่ : 22 เม.ย. 2562  แจ้งประกาศตรวจสุขภาพ ปกส.pdf
เรียน รพ.มหาราช รพ.จิตเวช รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบต้นทุนผลผลิต unit cost ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 18 เม.ย. 2562  เวียนเลื่อนประชุมunitcostปี62.pdf
เรียน รพ.มหาราช รพ.จิตเวช รพท. รพช. สสอ. ศพช. รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งสำเนาเรื่องการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักเกณฑ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
วันที่ : 18 เม.ย. 2562  หนังสือเวียน039.pdf
แจ้ง รพ.มหาราช รพ.ทุกแห่ง เรื่องการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน MRA ปี 62 (รพ.40Chart)
วันที่ : 17 เม.ย. 2562  MRA62_40Chart.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562
วันที่ : 09 เม.ย. 2562  รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนปี62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจ่ายชดเชยหนี้ค้างชำระ OPD ข้าม CUP ปีงบประมาณ 2559-2561
วันที่ : 05 เม.ย. 2562  การจ่ายชดเชยOPDข้ามCUPปี59-61.pdf
นำเสนอ CFO CUP วันที่ 26 มีนาคม 2562
วันที่ : 02 เม.ย. 2562  นำเสนอ CFO 26 มี.ค.62.rar
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรีื่อง แจ้งให้บันทึผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
วันที่ : 02 เม.ย. 2562  แจ้งให้บันทึกผลการประเมินตนเอง.pdf
เรียน ผอ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องข้อมลกองทุนตำบล ณ ก.พ.62
วันที่ : 27 มี.ค. 2562  กองทุนตำบล ก.พ.62.rar
เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพ.เทพรัตน์นครราชสีม รพ.ปากช่องนานา และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน103.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานจัดทำต้นทุนผลผลิต Unit Cost
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  ประชุม 4เมย62.pdf
เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 เรียยน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 22 มี.ค. 2562  ว 621-211 ประกัน001.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา