วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« มิถุนายน 2019 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
29 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกันสังคมของเครือข่ายโรงพยาบาล ๓ แม่ข่าย จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกันสังคมของเครือข่ายโรงพยาบาล ๓ แม่ข่าย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานก (188)
 
24 พ.ค. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ (72)
 
17 พ.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
 วันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (60)
 
26 เม.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว
 วันนี้ (๒๖ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบห (103)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 13 มิ.ย. 2562  อบรมการจัดทำบัญชี 27มิย62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)
วันที่ : 10 มิ.ย. 2562  แจ้งประกาศ.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน ธค.61
วันที่ : 10 มิ.ย. 2562  ตรวจสอบชดเชยOPDข้ามCUPธค61125.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลงานการกำกับติดตามการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในรอบ 7 เดือนต.ค.61-เม.ย.62
วันที่ : 07 มิ.ย. 2562  สรุปผลงานการเบิกจ่ายกองทุนผู้ป่วยใน.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เม.ย.62 เรียน ผอ.รพช,สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 06 มิ.ย. 2562  กองทุนตำบล เม.ย.62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUPเดือน พย.61
วันที่ : 04 มิ.ย. 2562  OPDข้ามCUPพย61.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP เดือน ตค.61 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 29 พ.ค. 2562  การตรวจสอบข้ามCUPเดือนตค61.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกOPD กรณีคนพิการสิทธิประกันสังคม
วันที่ : 28 พ.ค. 2562  การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPD.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกOPD กรณีคนพิการสิทธิประกันสังคม
วันที่ : 28 พ.ค. 2562  การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPD.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วย
วันที่ : 15 พ.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแก่ผู้ประกันตน077.pdf
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเด่นการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง(Bright Spot) เรียน สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2562  Brigh spot ว.3454.pdf
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง(Bright spot) เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 10 พ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ bright spot.pdf
เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบสิทธิจากระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช.)เพื่อขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 08 พ.ค. 2562  การตรวจสอบสิทธิ066.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี2561
วันที่ : 08 พ.ค. 2562  การตรวจสอบเบิกจ่ายชดเชยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2561065.pdf
เรื่อง คู่มือประกอบการประชุมต่างด้าว รร.สบายโฮเทล 23-24 พ.ค.62
วันที่ : 07 พ.ค. 2562  คู่มือประชุมต่างด้าว.rar
เรียน ผอ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อมูลกองทุนตำบล ณ มีนาคม 62
วันที่ : 29 เม.ย. 2562  กองทุนตำบล มี.ค.62.rar
เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบ OPDข้ามCUP เดือน กย.61
วันที่ : 25 เม.ย. 2562  OPDข้ามCUP เดือน กย.62.pdf
เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการประกันสังคมตรวจสุขภาพ
วันที่ : 22 เม.ย. 2562  แจ้งประกาศตรวจสุขภาพ ปกส.pdf
เรียน รพ.มหาราช รพ.จิตเวช รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบต้นทุนผลผลิต unit cost ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 18 เม.ย. 2562  เวียนเลื่อนประชุมunitcostปี62.pdf
เรียน รพ.มหาราช รพ.จิตเวช รพท. รพช. สสอ. ศพช. รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งสำเนาเรื่องการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักเกณฑ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
วันที่ : 18 เม.ย. 2562  หนังสือเวียน039.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา