วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ : วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 117)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 17 พ.ค. 2562 (9)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว 26 เม.ย. 2562 (54)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา 23 เม.ย. 2562 (189)
    อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา 3 เม.ย. 2562 (86)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 29 มี.ค. 2562 (118)