วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 189)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 17 พ.ค. 2562 (9)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว 26 เม.ย. 2562 (54)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา 23 เม.ย. 2562 (190)
    อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา 3 เม.ย. 2562 (87)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 29 มี.ค. 2562 (118)