วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว
วันที่ : วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 173)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในหน่วยบริการประจำและส่งต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 ก.ค. 2562 (35)
    ประชุมคณะกรรมการการประสานความร่วมมือระบบสำรองเตียงผู้ป่วยใน (IPD) กลาง จังหวัดนครราชสีมา 27 มิ.ย. 2562 (121)
    อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 มิ.ย. 2562 (123)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 25 มิ.ย. 2562 (117)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 มิ.ย. 2562 (491)