วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ : วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 72)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกันสังคมของเครือข่ายโรงพยาบาล ๓ แม่ข่าย จังหวัดนครราชสีมา 29 พ.ค. 2562 (188)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 พ.ค. 2562 (73)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 17 พ.ค. 2562 (61)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว 26 เม.ย. 2562 (103)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา 23 เม.ย. 2562 (249)