วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 663)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1 ต.ค. 2562 (121)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 ก.ย. 2562 (190)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 28 ส.ค. 2562 (179)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 ส.ค. 2562 (1712)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 26 ก.ค. 2562 (235)