วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันที่ : วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด : (เข้าชม : 88)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 ส.ค. 2562 (192)
    ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 26 ก.ค. 2562 (89)
    ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 26 ก.ค. 2562 (85)
    อบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin หน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 ก.ค. 2562 (123)
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 22 ก.ค. 2562 (102)