วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การตรวจคุณภาพเวชระเบียน
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 333)
  
5 อันดับล่าสุด

    ประชุม CFO 23 มี.ค. 2560 (758)
    การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 17 มี.ค. 2560 (713)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (4256)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (1007)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (909)