วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การตรวจคุณภาพเวชระเบียน
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 371)
  
5 อันดับล่าสุด

    ประชุม CFO 23 มี.ค. 2560 (857)
    การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 17 มี.ค. 2560 (842)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (4909)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (1112)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (996)