วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 1084)
  

5 อันดับล่าสุด

    ประชุม CFO 23 มี.ค. 2560 (1001)
    การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 17 มี.ค. 2560 (969)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (5745)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (1226)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (1085)