วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 386)
  

5 อันดับล่าสุด

    ประชุม CFO 23 มี.ค. 2560 (11)
    การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 17 มี.ค. 2560 (42)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (2325)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (426)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (387)