วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 312)
  

5 อันดับล่าสุด

    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (1958)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (341)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (313)
    คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 20 ก.ย. 2559 (293)
    การตรวจคุณภาพเวชระเบียน 20 ก.ย. 2559 (245)