วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560    

  
รูปไอคอนกิจกรรม :


เรื่อง :   การประชุมคณะกรรมการ CFO
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559

รายละเอียด : (เข้าชม : 698)
  


5 อันดับล่าสุด

    ประชุม CFO 23 มี.ค. 2560 (383)
    การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 17 มี.ค. 2560 (354)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว 20 ก.ย. 2559 (3025)
    การประชุมคณะกรรมการ CFO 20 ก.ย. 2559 (699)
    การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 20 ก.ย. 2559 (640)